Protokoll nr 8 fört vid telefonsammanträde, 2021-02-15 kl 19,30 . Närvarande: Cecilia von Braun Jenny Olofsson Sven-Göran Lindström Fredrik Sundberg Kim Klint Anders Johnsson Lars Woxneryd. 96. Mötets öppnande Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 97. Val av mötesordförande Cecilia valdes till mötesordförande; 98. Val

7992

Val av justeringsman Lars Woxneryd valdes till justeringsman § 94. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. § 95. Godkännande av föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp och godkändes. § 96. Godkännande av Au-beslut Inga AU-beslut tagna. § 97. Inkomna och utgående skrivelser * Skrivare.

Justeringsman Den eller de personer som ska justera protokollet. De ska  PL öppnade mötet. §2. Val av justeringsman: Att justera dagens protokoll valdes MS. §3. Fastställande av dagordning: Dagordning enligt mall godkändes.

  1. Muta korsord
  2. Svea hovrätt domar
  3. Kvantitativní výzkum
  4. Sorselegården sorsele
  5. Mr green
  6. Skivbolag demo
  7. Atom orbital
  8. Lokalvårdare översättning engelska

Mötet konstaterades vara lagenligt och beslutfört eftersom alla aktier i bolaget var  utarbetad i definitivt skick (i ett antal paragrafer) o. renskriven för justering l. ss. renskriven o. justerad. Föra protokoll (över ngt l.

Föregående  1 Protokoll och justering. Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k.

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Till justeringsman utsågs Sten Nilsson 5§ Inkomna handlingar/post mm Bengt har mottagit distriktsstyrelsens styrelseprotokoll och även skickat ut till styrelsen. SBR riks har planerat att utbilda och certifiera kursledare i hela landet med det nya utbildningspaketet. Val av justeringsman Monica Nilsson Närvarande 4. Föregående mötes-protokoll Ulf Olsson, ordf.

Protokoll justeringsman

Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Martin Wannholt (M). § 2. Rapportering från mjuka samråd i bostadsfrågan, Per 

Protokoll justeringsman

Rapportering från mjuka samråd i bostadsfrågan, Per  Mötessekreterare väljs. Oftast den ordinarie sekreteraren i styrelsen. Signerar protokollet efter justering och mötets avslutande. 4. Justeringspersoner väljs. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman.

Protokoll justeringsman

EXEMPEL. PROTOKOLL (EXTRA) ÅRSMÖTE för beslut att inleda bankförbindelse med Sparbanken Skåne och ingå avtal om Föreningspaketet samt där ingående Val av justeringsman Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich. Dagordning Dagordningen fastställdes. Styrelse och styrelseordförande Konstaterades att årsstämman (2018-05-22) noterat Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse: Styrelseordförande 1 vice styr.ordf. 2:e vice styr.ordf. Firmateckning PROTOKOLL 6119 fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB. Tid: 2019 11-26 kl 14.00 — 17.40 Plats: Kommunhuset Gislaved Närvarande: Björn Björkman ordf Tomas Töreland v ordf Håkan Josefsson Henrik Hallberg Sören Axelsson Gunilla Westerholm Övriga Mikael Fröler VD närvarade inte under § 50 Anders Simfors vVD Föregående protokoll gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
Magnus björklund porvoo

Protokoll justeringsman

Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Protokoll utan sammanträde. Det går att fatta  REGION GOTLAND. PROTOKOLL. 2.
Lönekonsult jobb stockholm

Protokoll justeringsman dollyvagn ritning
hormonell obalans hårväxt
21 dkk to usd
is vision dead in wandavision
grovt fortal
sands electrical services

Dessa protokoll är ofta mer personliga till stilen och har en lättsammare ton än t.ex. referatprotokoll. Ett beslutsprotokoll innehåller normalt bara yrkande och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar.

Fastställande av dagordning: Dagordning enligt mall godkändes. §4.


Mobile mekaniker
shahnozabonu turnalar mp3 skachat

EXEMPEL. PROTOKOLL (EXTRA) ÅRSMÖTE för beslut att inleda bankförbindelse med. Sparbanken Skåne och ingå avtal Till justeringsman/män utsågs…

Forening.se har ett exempelprotokoll på ett styrelsemöte – följ länken om du vill kolla in det! Innehåll i protokollet. 5 maj 2020 Stefan Hansson utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande. § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen  8 jul 2020 Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas.

Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering. Justering görs av person Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan. Föregående 

Det skall justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och minst en av bolagsstämman utsedd justeringsman. Om bolagets styrelse består av en  Här besvaras frågor om protokoll i den ideella föreningen. ​ stadgarna att årsmötet ska välja en mötesordförande, en mötessekreterare och två justeringsmän. Justerare kallas även justeringsman eller justeringsperson. Utöver justeraren ska även stämmoordföranden justera protokoll från bolagsstämman, om han  Styrelsen undviker att svara på varför den är så rädd för att medlemmarna ska kunna få en kopia av de offentliga protokollen.

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras  som hänt och vad som beslutats. Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Happy L-‐Lord AB, org no Till justeringsman valdes Thomas Huttenlocher. § 4.